Välj en sida

Piktogram & Taktila skyltar

Piktogram & Taktila skyltar

Taktila skyltar med piktogram och blindskrift är tydliga skyltar som är lätta att förstå och hjälper synskadade.

En taktil skylt innehåller upphöjd skrift, upphöjd symbol och upphöjda punkter, även kallat braille. En taktil skylt kan läsas både med synen och med känslan, detta för att alla i samhället ska kunna ta del av informationen.  Färgkombinationer att tänka på vid framtagandet av taktila skyltar: Svart bakgrund – Vit text. Vit bakgrund – Svart text.

Pris vid förfrågan

Piktogram & Taktila skyltar

Vad är piktogram & Taktila skyltar?
Taktila skyltar är en skylt som genom beröring beskriver vad skylten visar.
Skyltarna har upphöjd text (taktil text) och symbol (piktogram) samt punktskrift (braille).

Skyltarnas syfte är att hjälpa synskadade att kunna orientera sig.

Skyltens placering
Taktila skyltar ska vara placerade så både personer i rullstol och stående personer lätt ska kunna läsa dem. Avstånd från golv kan variera mellan 1400 mm från skyltens underkant till 1600 mm skyltens ovankant.
Skylten ska placeras på väggen vid dörrens handtagssida.

Allmänna råd för orienterande skyltar i byggnader

Enligt Boverket ska orienterande skyltar vara tillgängliga och användbara. Boverket skriver i sina byggregler:

"Orienterande skyltar bör vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd så att de kan läsas/höras såväl av personer som använder rullstol som av stående personer med nedsatt syn. De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och så att man kan komma tätt intill dem.

Textstorleken bör väljas efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief samt i vissa fall med punktskrift och talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända bildsymboler.

Elektronisk skyltning bör vara utformad så att personer med nedsatt orienteringsförmåga kan uppfatta och förstå den."

Plan och bygglagen på riksdagen.se.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR

Konsoliderad version av Boverkets byggregler.

Reliefskrift

Reliefskrift är en upphöjd och taktilt avläsbar text som ska skrivas med versaler och med en font utan seriffer (utan utstickande fot eller tak). Reliefskriften är vidare tänkt att användas på skyltar som placeras inom räckhåll för en sittande eller stående person.

Den internationella standarden ISO 21542, Building construction − Accessibility and usability of the built environment, anger följande rekommendationer för utformning av reliefskrift:

Mått:

  • Reliefskriftens upphöjning från underlaget ska vara 1−1,5 mm. En alltför hög relief kan försvåra läsningen.
  • Stapelhöjden/teckenhöjden ska vara minst 15 mm och högst 40 mm.
  • Stapelbredden bör vara cirka 1,5−2 mm.

Notera att staplarna ska ha en reliefprofil som liknar ett upphöjt avrundat (och inte spetsigt) upp- och nedvänt V − det vill säga en prismatisk (trapetsoid) reliefprofil. Anledningen till denna utformning med en flat/plan yta och sluttande sidor är att man vill undvika en vass yta som kan skada fingrarna.

När enstaka tecken ska skrivas i reliefskrift, exempelvis siffror för våningsplan, ska dessa ha en större stapelhöjd/teckenhöjd: 40–70 mm.

När man ska återge längre texter över flera rader, måste man se till att reliefskriftens rader har en tillräcklig tom/fri yta runt raderna för att en läsares fingrar ska kunna avläsa tecknen utan att störas av intilliggande rader eller andra taktila objekt på kartan. Radavståndet ska med andra ord vara tillräckligt stort för att möjliggöra den taktila avläsningen.

 

30 års erfarenhet

Erfaren personal som anpassar produkterna efter era behov.

Snabba leveranser!

Vi prioriterar att både svara och leverera snabbt!

Personlig support

Kontakta oss och få hjälp med din skylt idag!

Garanti

Svensk tillverkning och design med två års garanti.

0
    Valda produkter
    Inga valda produkterTillbaka