Om oss

Vi skyltar om. Hela tiden.

P3N designar, tillverkar och säljer skyltar för inom- och utomhusbruk. Vi har mer än 25 års erfarenhet och duktiga medarbetare som anpassar produkterna efter dina behov. Vi erbjuder både ett brett standardsystem för skyltning i lokaler, sjukhus, skolor och kontor samt unika skyltlösningar där vi hjälper till från idé till färdigmonterad produkt.

Design

P3N Design

En väl genomtänkt design gör att skylten blir både läsbar, lättförståelig och synbar. Skyltsystemet ska även harmonisera med omgivningen.

P3N hjälper dig att ta fram en passande skylt eller ett skyltsystem med rätt färg och form.

Hänvisning

Hänvisning handlar om att placera rätt skyltar på rätt ställe.

För att underlätta för besökaren när den ska ta sig fram i en ny miljö är det viktigt att det finns korrekt information på väl placerade skyltar. En besökare som inte hittar dit hen ska känner ofta osäkerhet vilket kan skapa missnöje med besöket. En väl genomtänkt design kompletterad med ett tydligt skyltsystem förenklar kartläggningsprocessen och hjälper människor att känna sig trygga i okända miljöer samtidigt som det underlättar för verksamheten.

Vi på P3N hjälper till med att se över vilka skyltar som behövs just där du bedriver din verksamhet.

 

Montage
Vi monterar skyltar och folie på både fasader och i lokaler. Vi har främst montering i Stockholm med omnejd, men kan även erbjuda montering i övriga Sverige mot förfrågan.
Service och underhåll
För att en skylt ska bibehålla den snygga design som den hade vid leveranstillfället kan man ibland behöva hjälp med att underhålla den. Det gäller främst textsättning av skylten när en ny hyresgäst flyttar in. Det är viktigt att det nya namnet skrivs med samma typsnitt, marginaler och spärrning som tidigare.

Vi hjälper dig att textsätta skylten likt tidigare förutsättningar.

Miljö

Att värna om vår miljö är viktigt för oss på P3N. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljötänkande och våra insatser för miljön.

Vi arbetar nu kontinuerligt med att certifiera våra produkter enligt Sunda Hus kriterier. Arbetet syftar till att offentliggöra vad produkterna innehåller för att man ska kunna fatta bra beslut vid inköp ur miljö och hälsosynpunkt samt att man ska kunna hantera produkterna på ett korrekt sätt vid avfallshantering. Målet är också om möjligt att förbättra dom delar som eventuellt inte är bra ur miljösynpunkt. 

Vi är också medlemmar i REPA-registret och arbetar strikt med återvinning och källsortering.  Vi tillverkar våra skyltar så energieffektivt som möjligt och arbetar kontinuerligt för att minimera påverkan på miljön. Detta innebär en ständig översyn av materiel baserade på råvaror som inte tär på naturens resurser samt en prioritet av miljömedvetna samarbetspartners och leverantörer.

 

 

Kvalitet

För oss på P3N är kvaliteten på skyltarna väldigt viktig. Vi ska producera och leverera produkter och tjänster som motsvarar och uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Vi lämnar två års garanti för tillverknings- och funktionsfel och strävar ständigt efter att förbättra den tekniska prestandan på alla våra produkter. Vi överger inte våra uppdragsgivare och kunder när installationen är färdig.

Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvaliteten. Varje medarbetare skall till sin arbetsbeskrivning ha nödvändiga verktyg för att tillgodose vår kunds behov.

I ett längre perspektiv skall kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget uppfylla krav i enlighet med ISO-standard.

 

Erfarenhet

Med mer än 30 års erfarenhet av skyltar och med duktiga medarbetare kan vi leverera kreativa lösningar med trygghet och bra service. Många erbjuder skyltar, men det är inte alla som har den erfarenhet och kunskap som behövs för att slutresultatet ska bli bra. Vi har den erfarenhet som krävs och vi vet vilka skyltar som passar var och vad du bör tänka på vid ditt skyltköp.

Pin It on Pinterest

Share This