Taktila skyltar

En taktil skylt kan läsas av både seende och synskadade tack vare att den kombinerar punktskrift med traditionella visuella symbol- eller textbudskap som sticker ut från skylten.

 

På en taktil skylt kan du känna texten. Taktila skyltar ökar tillgängligheten och gör det lättare för både synskadade och seende att orientera sig. Skyltarna placeras exempelvis i entréer, som dörrskyltar till konferensrum eller som orienteringstavlaor i offentlig miljö. Vi levererar skyltar enligt våra standardsystem eller anpassade efter era specifika krav.

Se referensobjekt SISAB

Taktil skylt

Pin It on Pinterest

Share This