Södertälje Stadshus

Detta projekt var det första Stadshus i Sverige som byggdes efter den nya tillgänglighetslagen.

Det innebär i korthet att personer med synhandikapp själva ska kunna ta sig in i, och runt i byggnaden med hjälp av ledstråk i gata/golv och med hjälp av taktila skyltar.
Kommunens krav vid upphandlingen var att leverantören hade stor kompetens, och minst tre års erfarenhet från andra projekt inom området taktila skyltar.
P3N visade sig just då vara den enda leverantören i Sverige som uppfyllde de hårt ställda kraven.
Arkitekt i projektet var BSK Arkitekter.
Designansvarig byrå var Pangea design.
Tillgänglighetskonsult var Helen Nilsson, BBH Arkitekter.

Kontakta oss för mer information om svåra referensobjekt eller med frågor om just dina önskemål.
08-545 689 80

Kontakta oss för mer information om trappregister eller med frågor om just dina önskemål.
08-545 689 80

Du kan också maila din fråga direkt till oss, eller hitta vår adress och komma in till oss direkt genom att klicka här

Du kan också maila din fråga direkt till oss, eller hitta vår adress och komma in till oss direkt genom att klicka här

Södertälje Stadshus

Du kan också maila din fråga direkt till oss, eller hitta vår adress och komma in till oss direkt genom att klicka här