Stockholms Kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utforma och konstruera en skyltfamilj för Stockholms Stads kyrkogårdar.

P3N visade intresse för att vara med i tillverkningsprocessen och vann uppdraget i konkurrens mot 2 andra skyltleverantörer. Uppdraget innebar projektledning, tillverkning, schakt-/markarbeten och montering av utomhusskyltar.

Det som gjorde P3N unikt i detta fall var att vi tillsammans med arkitektgruppen var villiga att delta i hela beslutsprocessen, från idéstadie till färdigställande. Efter många diskussioner om material, utförande och funktion så finns nu en skyltfamilj som är unik och representativ. Skogskyrkogården är ett världsarv och finns uppsatt på Unesco:s världsarvslista och det var särskilt viktigt att produkterna skulle smälta in i en känslig miljö.

Arkitekter i arbetet var Schibbye Landskap AB samt Format AB. Designansvarig byrå var SE-IDEA AB. Skyltarna vann guld i Designtävlingen Kolla! I kategorin skylt- och installationsdesign 2014.

Juryns motivering: ” För den tonsäkra och värdiga gestaltningen väl integrerad i landskapet, så passande för ändamålet, att vägleda besökare i sorg och vardag på denna rofyllda plats samt för de skickligt utförda pictogrammen.”

Uppdraget att genomföra ett omfattande skyltprogram utformat och producerat i Asplunds och Lewerentz anda på kyrkogårdarna under Stockholm Stads förvaltning har pågått under flera år och vi har färdigställt:

Skogskyrkogården, Norra Begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården, Västberga Begravningsplats, Hässelby Begravningsplats, Brännkyrka kyrkogård, Bromma Kyrkogård, Råcksta Begravningsplats, Spånga Kyrkogård, Galärvarvskyrkogården och under 2017 slutförs även Strandkyrkogården.

P3N har producerat och monterat samtliga produkter, inkl grävning/schaktning och återställandet i dessa känsliga miljöer.

Kontakta oss för mer information om våra referensobjekt eller med frågor om just dina önskemål.
08-545 689 80

Kontakta oss för mer information om trappregister eller med frågor om just dina önskemål.
08-545 689 80

Du kan också maila din fråga direkt till oss, eller hitta vår adress och komma in till oss direkt genom att klicka här

Du kan också maila din fråga direkt till oss, eller hitta vår adress och komma in till oss direkt genom att klicka här

Stockholms Kyrkogårdar

Du kan också maila din fråga direkt till oss, eller hitta vår adress och komma in till oss direkt genom att klicka här