Taktila Skyltar

På en taktil skylt kan du känna texten. En taktil skylt kan läsas av både seende och synskadade och är utformad med små uppstående punkter kombinerat med en traditionell symbol eller textbudskap. Taktila skyltar underlättar orienteringen och ökar tillgängligheten till en plats, en lokal eller ett enskilt rum.
Dessa skyltar placeras i t.ex. entréer, som dörrskylt till ett konferensrum eller som orienteringstavla i offentlig miljö. Vi levererar skyltar anpassade till våra standardsystem eller enligt dina specifika krav.
Se referensobjekt SISAB

Pin It on Pinterest

Share This